Matkailuopettajien verkostopäivät kokosivat matkailun ammattilaiset Tahkolle 22-24.11.2017

 

Vuosittain järjestettävät Matkailuopettajien verkostopäivät pidettiin tänä vuonna Tahkolla 22-24.11.2017. Matkailuopettajat olivat koolla jo yhdeksännen kerran. Mukaan ilmoittautui 81 matkailualan opettajaa eri puolelta suomea ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakouluista ja yliopistolta. Päivien tarkoituksena on pureutua koulutukseen liittyviin ajankohtaisiin asioihin.

Tänä vuonna yksi tärkeimmistä aiheista on ammatillisen koulutuksen uudistus. Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä. Ammatillisen koulutuksen uudistusta käsiteltiin opetusneuvos Marja Lahdenkaupin johdolla. Samalla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajat pureutuivat heitä koskeviin päivän polttaviin aiheisiin Savonia-ammattikorkeakoulun Jari Lindenin luotsaamana. Alueellisesta matkailusta oli kertomassa Kuopio-Tahkon yrittäjät Jukka Savolainen ja Jaana Sahlman, jotka kertoivat yrittäjänä olosta Tahkolla sekä Kuopion markkinointijohtaja Kirsi Soininen, joka esitteli Kuopion ja Tahkon matkailun kehittämishankkeita.

Kuitenkin päivien ehkä tärkein tavoite on tavata kollegoita eri puolilta suomea ja vaihtaa kuulumisia sekä verkostoitua lisää. Rennommissa merkeissä verkostoiduttiin kun Sakkyn matkailuopiskelijat järjestivät ulkoaktiviteetteja osallistujille ja kun ilta huipentui Tahkon huipulla olevassa Pehkussa järjestettäviin Juhlaillallisiin.

Kolmipäiväinen tapahtuman viimeisenä päivänä Savonia –ammattikorkeakoulun Pauli Verhelä kertoi wellness -matkailusta sekä Itä-Suomen yliopiston Juho Pesosen digitaalisuudesta matkailualalla. Anu Nylund Perhon liiketalousopistosta esitteli matkailualan ja yrittäjyyden koulutusta käsittelevän hankkeen YritysLab Finlandin loppuraportin. Päivien päätteeksi tapahtuvasta jo perinteeksi käyneestä valtikan vaihdosta, vuoden 2018 verkostopäivien järjestäjille, huolehti Tahkon tapahtuman tuottaja Arja Hytönen Savon ammatti- ja aikuisopistolta. Ensi vuonna Matkailuopettajien verkostopäivät järjestetään Helsingissä Haaga-Helia amk: toimesta.

tahko kapulan vaihto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos kaikille osallistujille, esiintyjille ja yhteistyökumppaneille tapahtuman onnistumisesta. Ensi vuonna nähdään Helsingissä.

Arja Hytönen, Kouluttaja, Savon ammatti- ja aikuisopisto

 

Lisätietoja ja kuvia alla olevasta linkistä.

https://matkailukoulutuksenverkostopaivat2017.wordpress.com/ohjelma/

 

 

Kauppaope kiittää ja kumartaa

Tammikuussa aloitimme YritysLab Finland -hankkeessa toteuttaa hankesuunnitelmaan aikaisemmin kirjoitettuja ja tärkeäksi koettuja neljää tavoitetta. Kutakin näistä neljästä tavoitteesta toteuttaisivat yhteistyössä hankeveturi, kehittäjät ja toimijat miettien tavoitteen sisältöä tarkemmin, jotta löytäisivät parhaat keinot sen saavuttamiseksi.

Olin alunperin ilmoittanut, että voisin toimia hankkeessa toimijana. Suureksi yllätyksekseni minut olikin merkitty Tavoitteeen3 veturiksi. Ammatillisen koulutuksen reformin mukaan opiskelija hankkii tutkinnon osaan vain sen osaamisen, mikä häneltä vielä puuttuu. Minulle tämä veturina toimiminen oli uuden osaamisen hankkimista, vaikka aihe ”raja-aitojen kaataminen nuorten ja aikuisten koulutusten välillä” onkin osa työtäni samoin yrittäjyyden opettaminen. Matkailualaa meillä REDUssa opetetaan pääasiassa Rovaniemellä ja Kittilässä sekä nonkin verran Kemijärvellä. Koska itse olen Sodankylässä, en siis juurikaan ole päivittäisessä työssäni tekemisissä matkailualan tutkinnonosien kanssa. Siksi koin, että veturina toimiminen matkailualan opetuksen ammattilaisille oli uuden osaamisen hankkimista.

Vuosi on ollut antoisa. Matkailuopetuksen eri puolet ovat tulleet myös tälle kauppaopelle ainakin jossain määrin tutuksi tammikuun tapaamisessa Matkamessujen yhteydessä, toukokuisilla päivillä Kiljavalla sekä loppukokouksessa Tahkolla Matkailuopettajien verkostopäivillä. Mutta paljon on tehty töitä yhdessä myös digiloikaten. Moodle, blogi, Facebook, OneDrive ja SKYPE ovat olleet ahkerassa käytössä, kun olemme työstäneet tavoitteemme sisältöä.

Kiitos hienosta hankkeesta kuuluu kaikille mukana oleville, mutta erityisesti vetäjällemme Anulle. Lisäksi erityiskiitokseni haluan lausua Tavoite3 kehittäjille Arjalle ja Helille, joiden kanssa olen käynyt monet antoisat keskustelut sekä kasvokkain että SKYPEllä.

Koko hankkeen merkittävää antia on ollut se, että olemme voineet jakaa eri koultuksenjärjestäjien hyviä käytänteitä sekä oppia toinen toisiltamme. Osalle meistä tämä raja-aitojen kaataminen on ollut arkipäivää opetustyössä jo pitempään, toiset sitä vasta harjoittelevat. Joillakin taas on todella toimivia tapoja yrittäjyyden opettamiseen ja muut ovat voineet näidhin tapoihin hankkeen myötä tutustua.

Mutta tärkeintä kaikista, minun mielestäni, on ollut verkostoituminen. Sen merkitystä ei voine liikaa korostaa. On upeaa tehdä töitä alansa ammattilaisten kanssa. Kiitos ja kumarrus teille kaikille, tästä meidän on hyvä jatkaa.

 

 

Urban Nature -tapahtuma Helsingissä 5.-6.10.2017

Lyhyt kertaus mikä on YritysLab Finland

YritysLab Finland -hankkeen tavoitteena on arvioida ja kehittää matkailu- ja luonnovara-alojen yrittäjyys-koulutusta. Tavoitteena on myös pilotoida ja testata ratkaisuja ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin, jotka haluamme nähdä positiivisina mahdollisuuksina. Annamme hankkeen päätyttyä, vuoden 2017 lopussa, ehdotuksemme siitä, millä tavalla yrittäjyyden osaamista olisi hyvä hankkia ja osoittaa tulevaisuudessa.

Projektioppiminen on osaamisen hankkimista parhaimmillaan!

Hankkeessa ei vain puhuta ja pohdita asioita teoriassa, vaan kääritään hihat ja tehdään asioita yhdessä. Perho Liiketalousopiston ja Kiljavan opiston opiskelijat saivat mahdollisuuden hankkia osaamista ihan konkreettista projektia tehden. Reformin mukanaan tuomana kokeiluna kaadoimme raja-aitoja nuorten ja aikuisten osaamisen hankkimisen ja kahden oppilaitoksen väliltä. Nuorten opettajat Laura ja Pauliina toimivat sekä aikuisten että nuorten ohjaajina ja kaikki suunnittelivat ja tekivät tapahtumaa yhteisten suunnitelmien mukaan oppilaitoksesta välittämättä.

 

Projekti alkoi helmikuun lopussa, jolloin tehtiin projektisuunnitelma lokakuun asiakastapahtuman toteuttamiseen. Tapahtuman toimeksianto oli jo saatu ja toiveita kuunneltu, joten suunnittelu pääsi käyntiin hyvin konkreettisin tavoittein. Projektisuunnitelma ja muut materiaalit tallennettiin OneDrive- pilvipalveluun, jotta kaikki pääsivät aina halutessaan käymään materiaaleja läpi ja päivittämään niihin tietoja. Projektia ohjattiin etänä verkon avulla ja tapaamisia järjestettiin muutaman kuukauden välein.

Projektioppimisessa on muutama erittäin tärkeä huomioitava kriittinen piste:

 1. Tavoite ja startti: mitä tehdään, milloin ja mikä on budjetti
 2. Mitkä ovat osaamisen hankkimisen tavoitteet:, mitä tutkinnon osia suoritetaan, täyttyvätkö kriteerit,  miten ne osoitetaan ja milloin arvioidaan
 3. Projektin toimintasuunnitelma: miten tavoite saavutetaan, mikä on työnjako, aikataulut, kriittiset pisteet ja vastuut
 4. Ohjaus ja ohjauksen pelisäännöt: milloin ohjaajat ovat käytettävissä, kuka ohjaa, miten ohjataan, tutkintotilaisuuden ja näyttöjen ohjaus ja koordinointi
 5. Projektin tavoitteiden seuranta: väliaikataulut, toteutuneet tavoitteet, sisältö, budjetti
 6. Arviointi ja palaute: välipalautteet, aikataulumuistutukset ja kannustus, hankitun osaamisen arviointi (tutkintotilaisuudet, ammattiosaamisen näytöt)
 7. Lopetus: tapahtuman ja projektin arviointi ja palautteet

YritysLab Finland -hankkeen aikana toteutettu projekti oli ensimmäinen, jota aikuiset ja nuoret tekivät yhdessä. Se oli opettavainen, vastasi hankkeen tavoitteita ja hankkeen loppuraportissa tulemme pureutumaan tarkemmin nyt esiin tulleisiin haasteisiin ja onnistumisiin. Kokoamme projektitiimin tapahtuman jälkeen koolle ja käymme läpi sekä tapahtuman että projektin onnistumiset ja mahdolliset kehittämiskohteet.

Onnistunut projektityöskentely ei aina takaa, että tapahtuma on onnistunut eikä onnistuneen tapahtuman takana aina ole onnistunut projektityöskentely. Ei tämäkään projekti ihan täydellisen sulavasti mennyt, mutta ihan varmaa on, että kaikki oppivat ja saivat mahdollisuuden hankkia osaamista.

Projektin huipennus: Hyvän mielen ”Urban Nature” – tapahtuma Helsingissä

 

Hyvän mielen tapahtuma alkoi aamiaisella hävikkiravintola Loopissa Lapinlahden lähteessä.

Olimme saaneet toimeksiannon suunnitella ja toteuttaa kahden päivän Helsinki- tapahtuman 5.-6.10.2017 Partner Edelläkävijät- ryhmälle. Tapahtumaa suunniteltiin palvelumuotoilun työkaluja hyväksi käyttäen niin, että koko ohjelma tuki Urban Nature- teemaa.

Tapahtumapaikaksi valittiin Lapinlahden entinen mielisairaala, josta siirryttiin Jopo-retken viemänä saunomaan Löylyyn ja illallista nautittiin Perho Liiketalousopiston kokki-opiskelijoiden valmistamalla illallisella. .

Miro järjesti tapahtumassa Mielen hallinnan miekkailu-hetken

Partner Edelläkävijät-ryhmä, johon kuuluu noin 40 eri alojen edelläkävijää, kokoontuu kaksi kertaa vuodesssa suunnittelemaan, ideoimaan ja kehittämään yhdessä jonkin alueen tai yrityksen toimintaa. Viimeksi ryhmä oli  kehittämässä Saariselän kesämatkailutuotteita Lapland Safarit -yrityksen kutsumana.

Nyt tämä ryhmä saapui Helsinkiin kokemaan YritysLab Finland – projektiryhmän toteuttamia hyvän mielen matkailupalveluita ja kertomaan mukana oleville opiskelijoille, joista muuten lähes kaikilla on jo yritys tai yritys perusteilla, miten he voisivat kehittää toimintaansa ja mikä siinä on hyvää jo nyt

Helsingin tapahtumassa oli mukana 15 eri alojen yritysten edustajaa ( Vanajanlinna Group, Kids Factory,Tarinakone, Sauna Finlandia, Tmi AK Lukkarila, Airtouch, PerhoPRO; Haaga-Helia, Hensko, Flamingo Spa, Grano ja i2). Ohjelman välissä ryhmä sai omaa aikaa päivittää kuulumiset ja kertoa mitä uusia tuulia kussakin yrityksessä puhaltaa.

Risto tiimeineen valmisti lähiruokapainotteisen ”erälounaan” ja kattoi sen kauniiseen Siniseen huoneeseen

Ohjelma sai vuolaasti kiitosta ja pysyimme erittäin hyvin aikataulussa. Sää oli hieman tihkusateinen, mutta ei haitannut menoa – ennakkotiedotus oli saavuttanut vieraat ja varusteet olivat sään mukaiset.

Ella, Anna ja Ale johdattivat ryhmän tarkkailemaan kaupunkiluontoa – ja hiljentymään hetkeksi.

Tapahtuman aikana arvioitiin kolme tutkintotilaisuutta ja kerättiin palautetta käynnistysvaiheessa olevien uusien yrittäjien toiminnan tueksi.

Elisa on yrittäjä ja suorittaa Matkaoppaan ammattitutkintoa. Jopo-safari oli tutkintotilaisuus

Virkistävän saunomisen ja meressä uimisen jälkeen tapahtumapäivän lopuksi kokoonnuimme Perho Liiketalousopiston kokki- opiskelijoiden valmistamalle illalliselle. Illallisen menun raaka-aineet oli kerätty lähes kokonaan Perhon omalta pellolta ja lähimetsistä.

Olimme sopineet, että illallisen aikana vieraat antaisivat opiskelijoille ja uusille yrittäjille palautteen ohjelmasta, ja näin he toden totta tekivät! Harvoin uudella  tai yritystoimintaa aloittavalla yrittäjällä on mahdollisuus saada yhden illan aikana niin pieteetillä pohdittua ja pitkään kokemukseen perustuvaa palautetta! Toivottavasti palautteet kuunneltiin tarkalla korvalla ja kirjattiin ylös – ne olivat todellakin kullan arvoista materiaalia jatkoon!

Kiitos Partner Edelläkävijät vierailusta ja aktiivisesta osallistumisesta: Anne Lukkarinen, Anne Kalliomäki, Tiina Lähteenoja-Niemelä, Vesa Heikkinen, Petteri Ohtonen, Pekka Vihma, Pekka Mäkinen, Niko Tuominen, Ville Iivonen, Maija Loikkanen, Elisa Aunola, Teemu Koho, Esko Paalasmaa ja Satu Tuominen!

Kiitos projektitiimi; Laura, Pauliina, Pasi, Antti, Elisa, Miro, Risto, Anna ja Ella! Kiitos arvioija- Ullis!

Kiitos mukana olleeet yhteistyökumppanit; Lapinlahden Lähde, Ravintola Loop, Palema, Ravintola Kellohalli, Löyly/ Ville Iivanainen ja  Airtouch/ Pekka Mäkinen.

Ps. perjantaina olimme Teurastamolla ja päätimme toisen päivän ohjelman Pekka Mäkisen Airtouch -yrityksen tuottamaan Tom of Finland – kävelykierrokseen, jonka opastuksesta vastasi Happy Guide Helsingin Karri Korppi

Potkua projektiin pääkaupungista

YritysLab-projektiin osallistuvat Ammattiopisto Tavastian matkailualan opiskelijat Nancy Honkavuori ja Sonja Ritola tutustuivat Helsingin kahvilakulttuuriin. Tavoitteena oli hankkia inspiraatiota ja ideoita heidän omaan projektiinsa, joka on popup-kahvilan perustaminen joulukuun alussa.

Pääkaupungin monenkirjava kahvilatarjonta teki vaikutuksen opiskelijoihin. Tarjolla on paljon vaihtoehtoja erilaisille ruokavalioille ja -mieltymyksille. Esimerkiksi kasvisruokailijat on kahviloissa huomioitu valtavan hyvin.

Opiskelijat kiinnittivät huomiota siihen, että mikä tekee kahvilasta houkuttelevan. Erityisesti Frangipani Bakery – kahvilan kotoisa ja tyylikäs sisustus ja tarjonta oli heidän mieleensä.

Tutustuminen viiteentoista erilaiseen kahvilaan oli antoisa ja ajatuksia herättävä kokemus. Siitä on hyvä jatkaa oman kahvilan suunnittelua ja ideointia.

Esko Hentilä, matkailualan opettaja

Osuuskunta Aavistus

Osuuskunta Aavistus on vuonna 2017 perustettu pedagoginen osuuskunta. Osuuskunnan jäsenet ovat Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Edupoli ja Amisto, 1.1.2018 alkaen Edupoli) oppilaita, opiskelijoita, opettajia (kannatusjäseniä), myöhemmin myös valmistuneita ammattilaisia ja yrittäjiä. Oppijat, jotka ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä, voivat liittyä osuuskuntaan vaikka heti opintojen alussa, ja tutustua yrittäjyyteen asteittain opintojen edetessä, matalla kynnyksellä. Jäsenenä voi jatkaa vielä valmistumisen jälkeenkin.

Osuuskunta Aavistuksen tarkoituksena on toimia opiskelijoiden oppimisympäristönä ja oppimismenetelmänä sekä mahdollistaa jäsenkunnan ammattitaidon hyödyntäminen työelämässä ja vahvistaa ammattiosaamista. Osuuskunta tarjoaa puitteita yrittäjyyden ja ammattiosaamisen oppimiseen, kehittämiseen ja harjoittamiseen. Sen tarkoituksena on lisäksi toimia ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteistyöverkostona, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuden yrittäjyyden oppimiseen ja harjoittamiseen myös koulutuksen päättymisen jälkeen.

Osuuskunta Aavistus antaa opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa asiakastöitä opintojen aikana ja ammattiin valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on, että osuuskunnan jäsenistö tulisi kattamaan laajasti eri koulutusalojen opiskelijoita.

Osuuskunnan jäsenet tekevät yksin tai yhdessä asiakastöitä / -projekteja, joiden kautta opitaan muun muassa asiakashankintaa ja markkinointia, verkostoitumista, hinnoittelua ja laskutusta. Vastuullisuus kasvattaa yrittäjyysasennetta. Opiskelija voi myös saada palkkaa tekemästään työstä. Jokainen hankkii työt itse, toki opettaja voi auttaa. Samalla opiskelijan on jo opintojen aikana mahdollisuus luoda verkostoja ja hankkia asiakaskuntaa. Näin opiskelijan on valmistuttuaan mahdollista jatkaa yritystoimintaa, jos hän niin haluaa.

Mitä hyötyä osuuskunnasta on opiskelijalle?

 • Oman alan työt kasvattavat ammattilaisen asennetta.
 • Opiskelija voi luoda oman verkoston jo opiskelujen aikana.
 • Opiskelijan on mahdollista tehdä yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden kanssa.
 • Opiskelija voi ansaita rahaa jo opiskelujen aikana.
 • Töitä voi ottaa vastaan omaan tahtiinsa – ja halutessaan olla ottamatta jos vaikka opinnoissa on kiireisempi kausi
 • Valmistumisen jälkeen osuuskunnan jäsenellä on edelleen työntekijän status, hän ei siis ole yrittäjä verottajan tai työvoimaviranomaisen näkökulmasta

Osuuskunnan tehtävä on mahdollistaa yritteliäisyys ja yrittäjyys, antaa tekemisen rohkeutta ja varmuutta, sekä kehittää oppimisen menetelmiä ja tapoja ammattitaidon kehittämiseen. Opiskelijat myös oppivat ymmärtämään mitä yrittäjänä toimiminen, verkostojen luominen sekä alalla pärjääminen vaatii, ja toisaalta myös antaa.

Luitte tekstini alussa Osuuskuntamme esittelyn. Olemme nyt tähän mennessä järjestäneen 2kpl kirpputoreja ja Osuukunnan Kick Off on 27.9.17. Odotamme tätä innolla kuten myös ensimmäisiä opiskelijoitamme Osuuskunnan jäseniksi J

Osuuskuntamaisin terveisin Heini Edupolista!

 

Yrittäjyyden oppeja ja iloja kesän korvalla!

Kevät on kulunut vauhdilla ja tänään vietettiin oppilaitoksemme kevätjuhlaa Suomi 100-vuotta teemalla. Oli mahtavaa seurata kuinka opiskelijamme saivat ammatilliset todistukset ja  katse oli tulevaisuudessa, kuka haaveillen jatko-opinnoista, kuka työpaikasta ja kuka yrittäjän urasta.

Kevään aikana olemme valmentaneet opiskelijoitamme yrittäjyyteen monin uusin ja hyviksi todetuin vanhoin menetelmin. Nuoriso- ja vapaa-ajan opiskelijat aloittivat Pikkuyrittäjä klubien toteuttamisen alakoulu ikäisille ja ne olivat suosittuja ja pääsivät paikallislehteenkin uutiseksi.

Tuotantotalli, joka on oppilaitoksemme oma oppimisympäristö tuotti erilaisia palveluita opiskelijavoimin. Palveluihin kuuluivat tapahtumat, tyhy-keikat, leirikoulut, oppilaitosmarkkinoinnit jne. Tuotantotallin väki teki todella ison työn tyytyväisten asiakkaiden eteen. Tuotantotallin toimintaan voi tutustua vierailemalla Tallin Facebook sivuilla ja katsomalla esittelyvideon. https://www.facebook.com/tuotantotalli/

Palveluiden tuottamisen tutkinnon osan opiskelijat toteuttivat monia leirikouluja ja tapahtumia. Opiskelijat pääsivät yrittäjämäisellä otteella toteuttamaan leirikouluja olemalla vastuussa leirikoulujen järjestelyistä, ohjelmista, turvallisuudesta ja ohjaajista. Monta tyytyväistä pikku asiakasta lähti hyvillä mielin kesän viettoon leirikoulumuistot mielessään.

Eräopasopiskelijat ahkeroivat tutkintotilaisuuksia asiakasryhmiä opastaen ja yrityssuunnitelmia ahkeroiden. Toivottavasti näemme luontomatkailun saralla uusia innokkaita yrittäjiä, jotka uskovat itseensä ja omiin ideoihinsa tuottaen elämyksiä Suomen kauniissa luonnossa.

Kevään huipennuksena järjestimme Nuori Yrittäjä 24h leirin ja viime syksynä aloittaneet opiskelijat pääsivät pohtimaan ryhmissä yritysideoita ja toisaalta Tuotantotallin kehittämistä. Leirillä nähtiin iloisen vauhdikasta väkeä ja toisaalta kaikkensa antaneita opiskelijoita, joiden haaveissa siinsi ihana kesäloma.

Onnea kaikille valmistuville opiskelijoille ja muistakaa uskoa itseenne ja osaamiseenne!

Hyvää kesää kaikille ja erityisesti YritysLab Finland hankkeen väelle!

 

Suvi Mutanen, Koulutuspäällikkö, Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti

Luontomatkailukoulutus 2.0

Hei!

Olen Keijo Vehkakoski ja toimin Jämsän ammattiopiston lehtorina. Vastuualueenani on matkailualan perustutkinnon aikuiskoulutus. Toimin myös erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnossa kouluttajana ja pedagogisessa osuuskunta Pegosuksessa valmentajana. Olen mukana valtakunnallisessa YritysLab-hankeessa, jossa 11 matkailu- ja luonnonvara-alan koulutusta tarjoavaa oppilaitosta ympäri Suomea kehittää matkailu- ja luonnonvara-alan yrittäjyys-koulutusta.

Oma ydinosaamiseni ja intohimoni liittyy luontomatkailuun, tiimioppimiseen ja yrittäjämäiseen opiskelumalliin. Monialainen Osuuskunta Pegosus perustettiin Jämsään vuonna 2013, jolloin muodostimme sen yhteyteen luontomatkailutiimin. Luontomatkailutiimissä on vuosien varrella toiminut mm. erä- ja luonto-oppaita, matkailupalvelujen tuottajia, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia, lähihoitajia, hierojia ja jalkahoitajia. Toimintamme perustuu siis monialaisiin treeneihin, tapahtumien tuotteistamiseen ja toteuttamiseen. Yhdessä olemme olleet enemmän ja….

Motto: ”Vain teoilla on merkitystä”

Tulevaisuuden luontomatkailun mahdollisuudet ovat Suomessa rajattomat, kunhan osaamme tuotteistaa ne. Se onnistuu parhaiten moniammatillisen osaamisen avulla. Oma visioni olisi se, että tulevaisuudessa raja-aidat luontomatkailuun liittyvien tutkintojen välillä kaadettaisiin ja opiskelijalle kerrottaisiin avoimesti mahdollisuuksista hankkia oppilaitoksista ja työpaikoilta jonkun tietyn tutkinnon sijaan moniammatillista osaamista. Tämän suuntaista ammatillisen koulutuksen reformi  2018 tuokin tullessaan, hyvä.

Omassa työssäni olen päässyt seuraamaan, haastattelemaan ja analysoimaan luontomatkailuyrittäjien nykyistä toimintaa ja ajatuksia. Selkeästi luontomatkailualan ammattilaisen keskeinen osaaminen liittyy moniammattilaisuuteen, kuten yrittäjyyteen, sosiaalisiin taitoihin, turvallisuuteen, kädentaitoihin, opastustaitoihin, erätaitoihin, liikunnallisuuteen, hyvinvointiin, asiakaspalveluun, erityisryhmän hallintaan sekä ehdottomasti maastoruokailun järjestämiseen liittyviin taitoihin. Suosittelisin opiskelija 2.0:lle, että hankkisi näitä taitoja eri tutkinnoista keräilemällä. Tulevaisuudessa osaaminen on tärkeämpää kuin tutkinto, vaikka mummo sitä tutkintonimikettä kysyykin.

Suomen luontomatkailu 2.0 sisältää elementtejä eri tutkintojen perusteista. Mistä tätä osaamista voisi kerätä? Henkilökohtainen vastuukouluttajasi on toivottavasti perehtynyt eri alojen tarjontaan. Tässä ehdolle luontomatkailuunkin liittyviä tutkinnon osia eri aloilta. Listaus perustuu nyt voimassaoleviin 30.5.2017 tutkintojen perusteisiin, joita ollaan uudistamassa 2018. Sisällöt säilynevät, mutta raja-aidat kaatuvat:

Matkailualan perustutkinto: yrityksessä toimiminen, matkailualan asiakaspalvelu, majoituspalvelut, matkailupalvelujen tuotteistaminen, matkailupalvelujen toteuttaminen, retki- erä- ja luontoruokailupalvelut, rakennelmien valmistus ja kunnossapito.

Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto: ohjelmapalvelujen suunnittelu, liiketoiminnan suunnittelu ja ohjelmapalvelujen markkinointi, ohjelmapalvelujen myynti ja toteuttaminen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja: luonnossa ohjaaminen, luontopalveluissa toimiminen, ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen, vaelluksen ohjaaminen, kestävällä tavalla toimiminen

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto: monikulttuurisen toiminnan ohjaus, ohjauksen menetelmät, palvelujen tuottaminen, ikääntyvien ohjaus

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto: Luonnossa liikkumisen opastaminen, erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen, erityisryhmien opastaminen luonnossa, erä- ja maastoruokailupalvelujen järjestäminen, erityisosaamiseen perustuva luonto-opastaminen, luonnon tuntemukseen perustuva opastaminen.

Liikunnan ammattitutkinto: Liikunta- ja ohjelmapalvelujen ohjaajana toimiminen, liikunnan tuotteistaminen, liikkumaan ohjaaminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja: kuntoutumisen tukeminen

Hotelli-, ravintola ja catering-alan perustutkinto: kahvilapalvelut, kokouspalvelut, asiakaspalvelu ja myynti, annosruokien ja juomien tarjoilu

Näiden lisäksi on myös muitakin tutkintoja, jotka palvelevat luontomatkailu 2.0 osaajaa. Näistä yksi voisi olla vaikka rakennusalan perustutkinnon tutkinnonosien valintatarjotin. Ei ole haitaksi, jos pientyökalut pysyvät tulevaisuuden luontomatkailuyrittäjän kädessä. Hyvää kesää kaikille luonnosta voimaantuville!

T. Keijo Vehkakoski, Jämsän ammattiopisto