Osaamista matkailualalle SuoMat-verkostosta

SuoMat-akatemia –hankkeen oppilaitokset toteuttivat toukokuussa kyselyn matkailualan ammattilaisille.  Kyselyn avulla kerättiin tietoa matkailualan ammattilaisten osaamistarpeista. Tietoa on tarkoitus käyttää oppilaitosverkoston koulutustarjontaa suunniteltaessa.

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä. Linkkiä kyselyyn lähetettiin sähköisesti Suoma ry:n ja Suomen Opasliiton kautta niiden jäsenille, sekä muille matkailualan ammattilaisille.

Vastauksia saatiin 163 kappaletta.

Keitä vastaajat ovat?

Kolme vastaajaa neljästä on nainen. Viidenkymmenen vuoden ikäpyykin on ohittanut 69% vastaajista. Matkailuoppaan peruskoulutuksen on suorittanut 44% vastaajista. Vastaajat ovat korkeasti koulutettuja matkailualan ammattilaisia, koska 44 prosentilla vastaajista on yliopistotutkinto ja 20 prosentilla ammattikorkeakoulututkinto.

Kiinnostaako koulutus?

Vastaajilta tiedusteltiin kiinnostusta ammatilliseen kouluttautumiseen. Itsensä kehittäminen opiskellen kiinnostaa matkailualan ammattilaisia, koska selvästi yli puolet (55%) kyselyyn vastanneista ilmaisee kiinnostuksensa koulutusta kohtaan. Noin joka kymmenes (9%) vastaajista on valmis siltä istumalta osallistumaan koulutukseen.

Vapaissa kouluttautumista koskevissa kommenteissa korostuvat yleinen tarve kehittyä ammattilaisena ja pysyä ajan tasalla. Esille nousevat vahvasti tarve kehittää digiosaamista, kuten sosiaalisen median käyttötaitoa. Myös esiintymis- ja kielitaidot mainitaan usein kiinnostuksen kohteina.

Osa vastaajista ilmaisi, ettei ole juuri nyt kiinnostunut opiskelusta. Tärkein syy kiinnostuksen puutteeseen on vastausten perusteella resurssien puute. Aika ei riitä opiskeluun ja toisaalta opiskelun kustannukset saattavat nousta liian korkeiksi, kun koulutusta järjestetään kaukana omalta paikkakunnalta.

Millaista koulutusta matkailualan ammattilaiset haluavat?

Kielitaitoa voi aina kehittää

Puolet vastaajista toivoo vahvistusta englannin kielen osaamiseensa. Myös ruotsin (40%) ja saksan (35%) kielten koulutusta toivotaan runsaasti. Muiden kielten osalta suosituimpia ovat venäjä (18%), ranska (17%). Vain seitsemän prosenttia toivoo vahvistusta kiinan kielen osaamiseen.

Palvelujen tarinallistaminen kiinnostaa

Joka toinen tähän kysymykseen vastanneista (53%) on kiinnostunut oppimaan lisää elämyksellisyydestä ja tarinallistamisesta tuotteistamisessa. Markkinointiin, tuotteistamiseen ja myyntiin liittyvät, sekä muut liiketoimintaosaamisen tarpeet nousevat kyselyssä muutenkin erittäin korkealle.

Muita vastaajia kiinnostavia osaamisalueita ovat tapahtumatuotanto, paikallis- ja Suomi-tuntemus, turvallisuus, lainsäädäntö ja kestävä kehitys. Myös kirjallisen viestinnän ja matkanjohtajana toimimisen osaamisen kehittäminen herättävät kiinnostusta.

Vastaajien itse mainitsemia, kehittämistä kaipaavia osaamisalueita ovat mm. rooli- ja draamaopastukset ja esiintymistaito.

_ammatillinenosaaminen

Digiloikkaa tavoitellaan matkailualallakin

Digitaalinen osaaminen koetaan tarpeelliseksi matkailualan ammattilaisten keskuudessa. Näin voidaan päätellä siitä, että 90% kyselyn vastaajista haluaa kehittää jotain digiosaamisen osa-aluetta.

Yli puolet tähän kysymykseen vastanneista (51%) haluaa kehittää sosiaalisen median osaamistaan ja neljännes (25%) myös sosiaalisen median suunnittelutaitoja.

Lähes puolet (42%) haluaa kehittää taitojaan www-sivujen tekemisessä, sekä kuvan ja videon käytössä. Muita vastaajia kiinnostavia digitaitoja ovat mobiilisovellusten käyttäminen, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja pilvipalvelut. Myös verkkokokouksille näyttää olevan tilausta, koska niihinkin toivottiin lisää osaamista.

_digitaalinenosaaminen

Missä, milloin ja miten koulutusta pitäisi järjestää?

Suosituimmat vaihtoehdot koulutuksen järjestämispaikoiksi ovat kyselyyn vastanneiden keskuudessa Turku (22%), Helsinki (18%), Kajaani-Vuokatti ja Rovaniemi-Kittilä (15%), Joensuu (12%) ja Hämeenlinna (11%). Muita mainittuja koulutuspaikkakuntia ovat Kuopio, Inari-Saariselkä, Kotka ja Porvoo.

Joka kuudes vastaaja on sitä mieltä, ettei paikkakunnalla ole merkitystä.

Lyhytkoulutukset ovat vastaajien mieleen, sillä 83% vastanneista toivoi koulutuksen keston olevan 1-2 päivää. Noin joka viides (22%) vastaaja oli kiinnostunut tutkinnon osan, ja 12% koko tutkinnon suorittamiseen tähtäävästä koulutuksesta. Lähitapaamisia ja verkko-opintoja sisältävä monimuotokoulutus sopisi reilulle puolelle (58%) vastaajista. Lähes puolelle (42%) vastaajista sopisi myös pelkkää lähiopetusta sisältävä koulutus. Noin neljännestä (23%) kiinnostaa myös ainoastaan verkko-opintoja sisältävä koulutus. Osaa vastaajista (12%) kiinnosti myös mahdollisuus lisätä osaamistaan työssä oppien.

 

_koulutuksentoteutus

Kaksi kolmesta (62%) vastaajasta oli valmis sitoutumaan koulutukseen 1-3 päivänä kuukaudessa. Huomattavasti harvempi (15%) oli valmis käyttämään kouluttautumiseen 1-2 päivää viikossa.

Reilulle neljännekselle vastaajista (28%) sopisi myös viikonloppujen käyttäminen kouluttautumiseen. Hieman harvempi (25%) osallistuisi iltakoulutukseen ja joka viides (19%) haluaisi opiskella arkisin.

Vapaa sana

 Vastaajat saivat lopuksi kirjoittaa vapaasti mieleensä tulleita ajatuksia tai muita toiveita koulutuksen toteuttamisesta.

Kommenteissa nousi esille vaatimus järjestettävän koulutuksen laadusta. Kouluttajien edellytetään olevan todellisia matkailualan ammattilaisia, jotka voivat kokemustensa avulla auttaa opiskelijoita kehittymään.

Vastaajat nostivat esille SuoMat-akatemian maantieteellistä kattavuutta koskevan puutteen. Länsirannikolla ei ole akatemiaan kuuluvaa oppilaitosta Turun pohjoispuolella, minkä monet vastaajat kokivat suureksi puutteeksi. Myös ruotsinkielistä koulutusta toivottiin entistä enemmän.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Kyselyn tulosten avulla verkostomme pystyy vastaamaan matkailualan ammattilaisten koulutustarpeisiin entistäkin paremmin.

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s