Matkailukillassa siirrytään työelämäprojektien tekemisestä projektioppimiseen

_grete_leena

Syyskuussa opintonsa aloittavat matkailualan perustutkintoon tähtäävät Ammattiopisto Tavastian aikuisopiskelijat tulevat hankkimaan merkittävän osan ammatillisesta osaamisestaan ja tietämyksestään projektioppien.

Projektien tekemistä vai projektioppimista?

Tavastian matkailukoulutuksella on pitkät perinteet työelämän kanssa toteutettavista projekteista. Matkailualan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa on vuosikymmenten aikana mm. järjestetty tapahtumia, ideoitu ja suunniteltu markkinointiviestintää ja uusia palveluja ja kunnostettu tiloja.

Työskentelylle ominaista on ollut opettajakeskeisyys. Ennen projektiin ryhtymistä on opettaja jakanut tietoa, jota opiskelijat tarvitsevat projektin toteuttamiseksi. Opettaja on ehkä antanut opiskelijoille vinkkejä, mistä nämä voivat hakea lisää tietoa. Työskentelyn alussa ja sen aikana opettaja on ohjannut opiskelijoita oikeaan suuntaan perustaen ohjaamisen omaan ammatilliseen ja pedagogiseen osaamiseensa. Opiskelijoiden tehtävänä on ollut työskennellä projektissa hyödyntäen opettajan jakamia ohjeita ja tietoa. Projektin päättyessä opiskelijat ovat esitelleet projektin tulokset.

Projektioppimiselle, niin kuin se nyt Matkailukillassa ymmärretään, on ominaista opiskelijakeskeisyys. Sen sijaan, että opiskelijoiden toiminta perustuisi opettajan jakamaan tietoon ja ohjeisiin, opiskelijat ottavat ohjat alusta lähtien omiin käsiinsä. He hankkivat itse tarvitsemansa osaamisen ja tiedon sekä testaavat ja arvioivat projektin aikaisia päätöksiään ja toimiaan. Itsenäisesti ryhmässä hankkimansa tiedon ja osaamisen avulla he ratkaisevat aitoja työelämän ongelmia ja haasteita ja ovat sen jälkeen valmiita kohtaamaan uusia haasteita.

Projektioppimista itsenäisesti pienryhmissä

Kuvailen seuraavassa lyhyesti, kuinka projektioppimista on tarkoitus toteuttaa syksyllä opintonsa aloittavassa aikuisopiskelijaryhmässä.

Opiskelijat toteuttavat työelämän projekteja ensisijaisesti pienryhmissä. Sopivaksi projektiryhmän kooksi arvioimme 3 – 4 opiskelijaa. Projektiryhmä voi tarpeen vaatiessa rekrytoida avustavaa projektihenkilöstöä nuorisoryhmistä, jolloin se pääsee tekemään yhteistyötä yli luokkaryhmärajojen.

Projektiryhmä aloittaa työskentelyn ottamalla yhteyden toimeksiantajaan ja sopii aloituskokouksesta, jossa on mukana myös ohjaava opettaja. Kokouksessa määritellään projektin tavoitteet, aikataulu ja resurssit sekä määritellään ja allekirjoitetaan toimeksiantosopimus.

Aloituskokouksen jälkeen ryhmä selvittää projektin toteuttamisen kannalta olennaiset käsitteet ja asiatiedon. Ohjaava opettaja seuraa työskentelyä ja varmistaa, että ryhmällä on käytettävissään työskentelyyn tarvitsemansa tieto.

 Varsinainen projektityöskentely pääsee käyntiin

Työskentely pääsee käyntiin, kun ryhmässä on sovittu työnjaosta. Erityisesti projektipäällikkö on avainasemassa projektin onnistumisen kannalta. Projektipäällikön vastuu on määritelty tarkasti etukäteen. Tavoite on, että jokainen opiskelija pääsee harjoittelemaan johtajuutta ja vastuun kantamista jossain vaiheessa opintojaan.

Työskentelyssä käytetään hyväksi Outlookin ryhmätyökaluja, kuten Planner-projektityökalua. Sen avulla kaikki ryhmän jäsenet ja opettaja pysyvät ajan tasalla työskentelyn aikana niin omista, kuin muidenkin tekemisistä. Ryhmän sisäisessä ja ulospäin suuntautuvassa yhteydenpidossa käytetään Facebook- ja Whatsapp-sovelluksia.

Projektityöskentelyn aikana ohjaavan opettajan tehtävänä on tukea ryhmää. Projektiryhmän ja opettajan, sekä tarvittaessa toimeksiantajan yhteisiä kokouksia pidetään viikoittain. Tarvittaessa ohjaava opettaja on yhteydessä projektipäällikköön useamminkin.

Tiedon raportointi ja jakaminen takaavat kaikkien oppimisen

Kun projekti on valmis, projektiryhmä laatii työn etenemisestä ja lopputuloksesta raportin ja esityksen. Tärkeä osa työskentelyä on saavutetun osaamisen ja tietämyksen jakaminen omassa ryhmässä ja ryhmän ulkopuolelle muille Matkailukillan matkailualan opiskelijoille. Projektipäälliköllä on keskeinen rooli myös tulosten esittelyssä.

Matkailukillassa toteutetaan projektioppimista ensimmäistä kertaa tällä metodilla ja tässä mittakaavassa. Hyvien yhteistyökumppaneiden ja erittäin motivoituneiden opiskelijoiden yhteistyö tuottaa varmasti tuloksia, joista on hyötyä paitsi opiskelijoille itselleen, myös seudun matkailuelinkeinolle.

 

 

 

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s