Saamelaisalueen koulutuskeskus

SAKK_logo

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksella on järjestämissopimus seuraavista matkailualan näyttötutkinnoista:

  • Matkailualan perustutkinto (Matkailupalvelujen tuottaja)
  • Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto (Tapahtumatuottaja)

Matkailualan perustutkinnon valmistavassa koulutuksessa on ollut vuodesta 2013 käytössä laajennettu työssäoppimismalli. Siinä osaaminen karttuu työskentelemällä ohjatusti aidoissa työelämätilanteissa. Sen lisäksi valmistavaa koulutusta annetaan niin virtuaali- kuin lähiopetuksenakin.

Tarjoamme erityisosaamista saamelaiskulttuurissa. SAKK:ssa on mahdollista työssäoppia niin porotiloilla kuin muissakin saamelaismatkailuyrityksissä ympäri vuoden eri sesonkeina.

Työelämäverkostomme on tiivis ja monipuolinen. Meillä on yhteistyökumppaneinamme Inari-Saariselän matkailualueen matkailuverkosto, jossa on satoja osaavia matkailuyrityksiä, joilla on pitkän linjan kokemus tarjota lappilaisia matkailuelämyksiä alueen vierailijoille, ks. www.inarisaariselka.fi ja www.inarilapland.fi

Katso lisää: www.sogsakk.fi -> Koulutustarjonta -> Matkailu

 

Saamelaisalueen koulutuskeskus – pieni, mutta monipuolinen toimija

Ainutlaatuisen oppilaitoksemme päätoimipaikka sijaitsee asukaslukumäärältään pienessä, mutta monikulttuurisessa Inarin kirkonkylässä. Muut toimipaikat ovat Ivalossa, Kaamasen Toivoniemessä ja Enontekiön Hetassa. Koulutus- ja tutkimusyhteistyömme ulottuu saamelaisalueen valtioiden lisäksi erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen maailmaan.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä ja hankkeilla kehitetään saamelaiskulttuuria, saamen kieliä, koulutusta ja elinkeinoja. SAKK tekee yhteistyötä Lapin ja Oulun yliopistojen kanssa sekä muiden arktisen alueen oppilaitosten ja alkuperäiskansojen kanssa. Kehitystyötä tehdään alkuperäiskansojen perinteiden ja kestävän kehityksen pohjalta.

Virtuaalikoulu

Saamelaisalueen koulutuskeskus on toteuttanut virtuaaliopetusta jo vuodesta 2007. Virtuaaliopetus käsittää oppimisympäristön, joka rakentuu reaaliaikaisista oppitunneista etäopetusjärjestelmässä sekä erilaisista yhteisöllisistä työskentelyvälineistä ja -tavoista.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on mukana SuoMat-hankkeen toimissa. SAKK:n yhteyshenkilö Minna-Carita Haantie (minna-carita.haantie (at) sogsakk.fi)

Mainokset